L’aprenentatge del llatí

A l’hora d’emprendre l’estudi d’una llengua antiga, en aquest cas el llatí, hi ha un tipus de material, en suport paper, que és essencial pel que fa a les classes presencials, però a l’estudiant actual li cal també disposar d’un conjunt d’eines de les quals se’n pugui servir de manera autònoma. El grup Hesperia Latina es proposa actuar molt especialment en aquest aspecte, tot posant a l’abast de l’alumnat uns materials d’autoaprenentatge diferents dels que pot trobar a les aules. Aquesta eina ha d’ajudar, sens dubte, a aconseguir no solament els coneixements imprescindibles sinó també a consolidar-los mitjançant un conjunt d’exercicis de dificultat gradual, que permeti que cada alumne treballi al seu ritme, que reflexioni sobre els seus errors i que es corresponsabilitzi del seu aprenentatge, actituds que es tenen cada vegada més en compte, especialment en el marc dels crèdits europeus. Val a dir que, en el procés de formació de l’estudiant universitari, el treball individual o l’autoavaluació són trets rellevants en la filosofia dels anomenats crèdits europeus. De fet, l’Espai Europeu d’Educació Superior posa l’èmfasi en unes noves dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge on les noves tecnologies i la semipresencialitat tenen un paper molt important. Els materials que estem elaborant se situen així en la línia d’afavorir la integració de l’estudiant universitari –actual i futur– en aquest nou Espai.

El grup d’innovació docent Hesperia Latina té com a finalitat última desenvolupar en diverses fases els continguts, teòrics i pràctics que permetin assolir progressivament tots els nivells de la llengua.

La formació que l’estudiant rep del seu professorat al llarg de l’ensenyament secundari, a banda de ser el fonament en què bastir l’ensenyament superior, constitueix també un factor de pes a l’hora de decidir la seva futura orientació acadèmica. En el cas de la nostra titulació, el paper del professorat de clàssiques és, per raons òbvies, determinant. Aquesta realitat, que, per evident, potser no es valora en la justa mesura des de la perspectiva de l’ensenyament superior, ens ha empès a incloure, com a objectiu del GID Hesperia Latina , el mantenir una relació fluïda amb el nostre professorat d’ensenyament secundari mitjançant actuacions que s’anunciaran oportunament. A tall de mostra, és propòsit del Grup donar continuïtat als cursets de formació del professorat de llatí, grec i cultura clàssica que, en l’àmbit de l’ICE de la UB i coordinats pels professors Esperança Borrell i Pere J. Quetglas, s’organitzen annualment des de 1999 amb resultats òptims.

Presentació

Relacions amb l’ensenyament secundari