Hesperia Latina: Membres
   
 

Coordinadora

Dra. Esperança Borrell Vidal

Membres

Dr. Jordi Avilés Zapater

Dr. Lambert Ferreres Pérez

Dr. Pere J. Quetglas Nicolau

Dr. Pere Barreda Edo (†)

Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona

Llda. Carolina Altolaguirre Tolosa

. Becari (2006-2007)

Joan Maria Jaime i Moya

. Becària (2007-2008)

Elena Artigas i Carrégalo

. Becària (2009-2011)

Adelaida Terol i Amigó

. Becària (2012)

Laura Viayna Graells

. Becari (2013-2014)

Carles Prieto Espinosa

. Becària (2014)

Anna Cortadelles Adzerias

. Becari (2015)

Víctor Sabaté Vidal

 

 


Adreça electrònica: mailto:borrell@ub.edu  Hesperia Latina: Paraules clau
 


Llengua llatina, didàctica, metodologia, noves tecnologies, món antic, avaluació, crèdits europeus, tutoria seqüencial.